ITEO - Popularizacija STEM-a u Međimurju

O projektu

Projektom "ITEO - Popularizacija STEM-a u Međimurju" želi se unaprijediti kapacitete udruga u Međimurskoj županiji za provedbu programa za popularizaciju STEM-a. Jačanjem kapaciteta kroz nova znanja i dobre prakse u Europi te suradnjom udruga sa znanstvenom i visokoobrazovnom zajednicom u regiji te relevantnim dionicima, interdisciplinarno i na inovativan način će se unaprijediti popularizacija STEM-a prema krajnjim korisnicima: djeci, mladima i široj populaciji u Međimurju.

 Projekt traje 24 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta: 2.226.017,52 kn
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram