Projekt

Naziv projekta: KEC - kreativno edukativni centar Murai

Korisnik: Platforma za Društveni centar Čakovec

Partner: Međimurska županija


Projektom Kreativni edukativni centar se želi nastaviti uspješna priča javnog društveno-kulturnog prostora koji povezuje građane, organizacije civilnog društva, ustanove u kulturi i donositelje odluka u uzajamnom učenju i kreiranju novih vrijednosti u zajednici. Svrha projekta je osnažiti organizacijske timove civilnog društva i zgrade Murai vještinama menadžmenta u kulturi, vještinama suupravljanja i participacije u programima zgrade Murai te aktivno uključiti građane i volontere u procese kreiranja sadržaja, politika i procese suupravljanja javnim prostorom u kulturi. Projekt traje 24 mjeseci. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u sklopu ESF poziva „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ u iznosu od 1.459.794,22 kn.

Kontakt osoba: 
Filip Živaljić, izvršni direktor Platforme za Društveni centar Čakovec

FB

filip.zivaljic@pdcck.hr

Every week we send you e-mail invitations to interesting events and news from the creative world!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram