Novi projekt -> Kreativno edukativni centar Murai
Želim suradnju
CLOSE

👏 Hej, 

Upoznajmo se već danas!

Javi nam se na:
info@pdcck.hr

📱 +385 99 3405 870

Povijest Platforme za Društveni centar Čakovec

31.8.2015. osnovana je udruga Platforma za Društveni centar Čakovec.

Inicijativa 1729/2 bila je je neformalna i multidisciplinarna zagovaračka inicijativa koja okuplja 20-ak građana, udruga, institucija, društvenih poduzetnika i svih zainteresiranih s ciljem revitalizacije prostora bivše vojarne u Čakovcu radi uspostave samoodrživog modela korištenja i upravljanja ovim javnim resursom te uspostave društvenog (društveno-kulturnog) centra.

Bivša Inicijativa 1729/2 je postala udruga Platforma za Drustveni centar Čakovec sa 8 udruga osnivačica na osnivačkoj skupštini koja je na prostoru budućeg Društvenog centra. Udruge osnivačice su: ACT grupa, Udruga tjelesnih invalida, HDLUM, Međimurske roke, Pokret plus, udruga Zora, Centar za mlade Cezam i CEDRA.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram