Povijest Platforme za Društveni centar Čakovec

Platforma za Društveni centar Čakovec počela je kao inicijativa dvadesetak organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista i građana, koja je formalizirala djelovanje Inicijative 1729/2 krajem kolovoza 2015. godine. Platforma potiče i zagovara demokratske i participativne prakse u oblikovanju javnih politika i razvija uvjete za razvoj sudioničke demokracije i sudjelovanja građana te organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

Platforma se u početku zalagala za revitalizaciju neiskorištenih javnih prostora na području bivše vojarne u Čakovcu, čime se pokrenulo niz javnih društveno-kulturnih događanja s ciljem oživljavanja prostora koji godinama stoji neiskorišten i stavljanja istoga u javnu funkciju. Nakon dva neuspjela sporazuma i pokušaja korištenja javnog prostora odabrana je zgrada Scheier kao ključna točka suradnje građana s lokalnim vlastima.


Zgrada Scheier smještena je unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Čakovca (u samom središtu grada), kao nekadašnji društveno-kulturni prostor. U posljednjih deset godina, otkad je u vlasništvu Međimurske županije, zgrada nije razvila strategiju upravljanja i održivog korištenja. Nedostajao je javni model upravljanja i predlaganja, odabira, ugovaranja i transparentnog informiranja javnosti o programima što je rezultiralo "privatizacijom" prostora i zatvaranjem prema novom, boljem programu, kao i aktivnom uključivanju lokalne zajednice u suupravljanju. Konačno, Platforma je s Međimurskom županijom 2017. pokrenula je model participativnog upravljanja zgradom Scheier potpisivanjem Sporazuma o suupravljanju zgradom Scheier za razdoblje 2018.-2020. i postala partner u ESF-ovom projektu „Nove prakse - sudioničko upravljanje zgradom Scheier“. Tijekom dvije godine provedbe projekta na Platforma je u zgradi Scheier uspješno uspostavila višeslojne suradnje te uvela ugovorene planove i programe. U Scheierici je organizirano 30 programa i uspješno predstavljeno 95 autora i 135 djela, od čega je 41 rad producirala sama publika. Uveden je javni i zajednički suupravljački mehanizam, te udvostručen broj korištenja prostora zgrade Scheier i povećana vidljivost programa kroz digitalizaciju istog, uvedene su i nove prakse i sudioničko upravljanje u zgradu Scheier.

Ojačanim kapacitetima za uspješno sudioničko upravljanje i menadžmentu u kulturi iz prethodnog projekt, Platforma je ugovorila novi ESF projekt - Kreativno edukativni centar Murai. Slično kao i zgrada Scheier - Murai ima za cilj educirati lokalno stanovništvo, članove udruga, lokalnu samoupravu zaposlenika o prednostima participativnog modela. U projektu je partner Općina Sveti Juraj na Bregu koja je potpisala Sporazum o suupravljnju nad zgradom Murai od 2020.-2023. tijekom kojeg će Platforma razviti održivi Kreativno edukativni centar.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram