Imamo novi projekt -> Projekt asistent
Nove 'cake' o vođenju udruga u drugom 'Vodiču kroz birokratsku džunglu'
Platforma za Društveni centar Čakovec kroz projekt 'Program podrške – Projekt asistent' nastavlja s ciklusom besplatnih radionica pod nazivom Vodič kroz birokratsku džunglu 2 - Zakonodavni okvir za udruge II, namijenjenih organizacijama civilnog društva. U nova četiri termina, počevši od ...
Read More
Nova javna kultura i prostori društvenosti
...
Read More
Kreativno edukativni centar Murai
...
Read More
Kulturna politika odozdo!
...
Read More
Posle posla park
...
Read More
ITEO - Projekt popularizacije STEM-a u Međimurju
...
Read More
Raj na bregu - Sveti Juraj na Bregu
...
Read More
Mjesec digitalnih vještina 2.0
...
Read More
Program podrške - Projekt asistent
...
Read More
Virtualna Rana Intervencija
...
Read More
Platforma za Društveni centar Čakovec

Dr. Ivana Novaka, 38
40 000 Čakovec
Hrvatska

E: info@pdcck.hr
Pravila privatnosti I Uvjeti korištenja