Imamo novi projekt -> Projekt asistent

Mi smo savez udruga
koji revitalizira neiskoristene javne prostore

Platforma za Društveni centar Čakovec inicijativa je desetak organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki, koja je formalizirala djelovanje Inicijative 1729/2 krajem kolovoza 2015. godine. Platforma potiče i zagovara demokratske i participativne prakse u oblikovanju javnih politika i razvija uvjete za razvoj sudioničke demokracije i sudjelovanja građana te organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Platforma se zalaže za revitalizaciju neiskorištenih javnih prostora kroz razvoj sektora kreativne industrije čime se pokrenulo niz javnih društveno-kulturnih projekata na području Međimurske županije.
Platforma za Društveni centar Čakovec

Dr. Ivana Novaka, 38
40 000 Čakovec
Hrvatska

M: +385 99 3405 870
E: info@pdcck.hr
Pravila privatnosti I Uvjeti korištenja