Krenuo je novi projekt: Projekt asistent 👏
2022.
2021.
2020.
2019.
Virtualna Rana Intervencija
Program podrške - Projekt asistent
Mjesec digitalnih vještina 2.0
Raj na bregu - Sveti Juraj na Bregu
ITEO - Projekt popularizacije STEM-a u Međimurju
Kulturna politika odozdo!
KEC za djecu
Nova javna kultura i
prostori društvenosti
Posle posla park
Kreativno edukatvni centar Murai
Kreativno edukatvni centar Murai
Mjesec digitalnih vještina 1.0
Raj na bregu_Sveti Juraj na Bregu
ITEO - Projekt popularizacije STEM-a u Međimurju
Nova javna kultura i prostori društvenosti
Kulturna politika odozdo!
Kreativno edukatvni centar Murai
Nove prakse - sudioničko upravljanje zgradom Scheier
Još sređujemo :)
Platforma za Društveni centar Čakovec

Dr. Ivana Novaka, 38
40 000 Čakovec
Hrvatska

M: +385 99 3405 870
E: info@pdcck.hr
Pravila privatnosti I Uvjeti korištenja