Imamo novi projekt -> Projekt asistent

Nove 'cake' o vođenju udruga u drugom 'Vodiču kroz birokratsku džunglu'

Nova javna kultura i prostori društvenosti

Kreativno edukatvni centar Murai

Kulturna politika odozdo!

Posle posla park

ITEO - Projekt popularizacije STEM-a u Međimurju

Raj na bregu - Sveti Juraj na Bregu

Mjesec digitalnih vještina 2.0

Program podrške - Projekt asistent

Virtualna Rana Intervencija

Platforma za Društveni centar Čakovec

Dr. Ivana Novaka, 38
40 000 Čakovec
Hrvatska

M: +385 99 3405 870
E: info@pdcck.hr
Pravila privatnosti I Uvjeti korištenja