Imamo novi projekt -> Projekt asistent

Platforma za Društveni centar Čakovec poziva sve zainteresirane da se uključe u javno savjetovanje o izrađenim preporukama za unapređenje javnih politika koje se tiču infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti.

Objavljeno je šest dokumenata smjernica koje obuhvaćaju različita tematska područja koja se tiču infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti, a sve možete pronaći u našoj ranijoj objavi.

Mišljenje, iskustva i komentari na dokumente bitni su nam za unapređenje samih smjernica i načina na koji komuniciramo njihov sadržaj prema donositeljima odluka kroz provedbu strukturiranih dijaloga i daljnje zagovaračke aktivnosti. Različite perspektive mogu nam poslužiti da bolje prepoznamo problematične točke, potencijalna unapređenja i procijenimo vaše prioritete i zadovoljstvo izrađenim preporukama.

Komentari na izrađene smjernice podnose se putem google obrasca za svaku pojedinu smjernicu do 5. rujna 2023. godine.Dokumentima smjernica i obrascima za unos komentara možete pristupiti preko LINKA

Smjernice su nastale u sklopu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura. Partneri u projektu su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Sadržaj smjernica isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.

U sklopu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti izrađene su smjernice za razvoj kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti. 

U procesu izrade smjernica u sklopu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti sudjelovali su predstavnici partnerskih organizacija - znanstvenici, praktičari u području kulture i stručnjaci za kulturnu politiku. Smjernice sažimaju znanja prikupljena i stvorena u procesu istraživanja te su na temelju njih osigurana argumentirana i znanstveno utemeljena rješenja za razvoj javnih politika. Rješenjima koja predlažu smjernice nastoji se odgovoriti na detektirane probleme vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti te osigurati daljnji razvoj ovog područja. Sustavnu podršku ovoj infrastrukturi je, zbog njenog opsega i važnosti, moguće osigurati jedino kroz javne politike.

FINANCIRANJE I DIVERSIFIKACIJA SREDSTAVADownload
KULTURNI I DRUŠTVENO KULTURNI CENTRI U ZAJEDNICIDownload
LOKALNA KULTURNA INFRASTRUKTURA I KORIŠTENJE PROSTORNIH RESURSA KULTURNE-BAŠTINEDownload
RAZVOJ CENTARA U MANJIM ZAJEDNICAMADownload
UNAPREĐENJE POLICY I ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA DRUŠTVENO KULTURNE CENTREDownload
ZELENA KOMPONENTA I PROGRAMI SURADNJE DRUŠTVENO KULTURNIH CENTARADownload

Smjernice su nastale u sklopu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura. Partneri u projektu su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Sadržaj smjernica isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.Platforma za Društveni centar Čakovec

Dr. Ivana Novaka, 38
40 000 Čakovec
Hrvatska

E: info@pdcck.hr
Pravila privatnosti I Uvjeti korištenja