CJENIK ZGRADE MURAI

Platforma za Društveni centar Čakovec (u daljnjem tekstu: Platforma) i Općina Sveti Juraj na Bregu dana 9. studenog 2020. godine su potpisale Sporazum o suupravljanju zgradom Doma kulture Jurice Muraia za razdoblje 2020.-2023. Civilno-javno partnerstvo provodit će se kroz model zajedničkog upravljanja Općine Sveti Juraj na Bregu i Platforme zgradom Doma kulture Jurice Muraia u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu. Civilno-javno partnerstvo predstavlja zajedničko i suradničko djelovanje i dijalog između organizacija javnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg, djelotvornijeg i učinkovitijeg upravljanja i korištenja javnih resursa u odnosu na konvencionalne i tradicionalne pristupe. 

Zajedničko upravljanje zgradom Doma kulture Jurice Muraia obavlja se u svrhu:
• osiguravanja prostora za razvoj i podršku provedbi umjetničkih, kulturnih, društvenih i edukacijskih programa;
• povećanja kvalitete i broja umjetničkih, kulturnih, društvenih i edukacijskih programa;
• povećanja lokalne (ko)produkcije i proizvodnje umjetničkih, kulturnih, društvenih i
edukacijskih programa;
• povećanja vidljivosti programa i aktivnosti kroz nove modele/alate informiranja (web
stranica, društvene mreže).
Vrste programa prema listi prioriteta
U slučaju da se za isti termin prijavi više programa, prednost se određuje prema listi prioriteta:
1. Javni programi (izložbe, glazbeni programi svih oblika, izvedbeno-scenske intervencije, javne tribine, konferencije, predavanja, filmski i književni programi)
2. Radionice (manje grupe korisnika, zatvoreni simpoziji)
3. Prezentacije (konferencije, javne prezentacije udruga/organizacija)
4. Razvoj produkcije (probe, istraživanja, razvoj projektnih aplikacija, razvoj različitih oblika suvremenog kulturnog stvaralaštva)
5. Sastanci (organizacija civilnog društva, društvenih aktera)
6. Ostali programi (skupštine, sjednice, kongresi i sl.)


Nekomercijalnim i javnim društveno-kulturnim programima i suvremeno-umjetničkim programima, koji imaju jedan od gore navedenih oblika prezentacije te se odnose na aktualne društvene teme i nastoje razvijati kritički pristup publike u specifičnom društvenom okruženju, prostor zgrade Doma kulture Jurice Muraia se ustupa na korištenje besplatno. Programski odbor ili upravitelj može zatražiti dodatna pojašnjenja od prijavitelja programa te zadržava pravo naplaćivanja najma prostora ako odobreni program ima komercijalnu namjenu.
Cijena najma prostora
Javnim i nekomercijalnim društveno-kulturnim programima i suvremeno-umjetničkim programima, koji imaju jedan od gore navedenih oblika prezentacije te se odnose na aktualne društvene teme i nastoje razvijati kritički pristup publike u specifičnom društvenom okruženju, prostor zgrade Doma kulture Jurice Muraia se ustupa na korištenje besplatno.
Cijene se odnose na korištenje prostora u radnom vremenu zgrade Doma kulture Jurice Muraia. Nakon tog vremena cijena je 50% viša, a vikendom (subotom i nedjeljom) i državnim praznicima cijena je 100% viša. U vrijeme najma prostora računa se i vrijeme pripreme. U cijenu su uključena dežurstva radnika zgrade Doma kulture Jurice Muraia i pravo korištenja sanitarnog čvora. Cijena je izražena u kunama.
Dvorana Murai
250,00 kn (korištenje prva dva sata)
Svako daljnje korištenje 50,00 kn/sat

Atelje Murai
75 kn/dan
Za sve događaje koji su otvoreni za javnost i nisu komercijalni, najam dvorane je besplatan.
Prihod naplaćen provođenjem ovog cjenika uplaćuje se na račun Općine Sveti Juraj na Bregu na IBAN HR7023400091844000009 (PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb) te se može koristiti isključivo za podmirenje režijskih troškova i troškova tekućeg održavanja zgrade Doma kulture Jurice Muraia, za uređenje i opremanje zgrade Doma kulture Jurice Muraia, te programske aktivnosti, o čemu odlučuje Koordinacijski odbor zgrade Doma kulture Jurice Muraia sukladno važećem Sporazumu o suupravljanju zgradom Doma kulture Jurice Muraia. O iznosu i dinamici uplata primatelj (Općina Sveti Juraj na Bregu) će kvartalno (ožujak, lipanj, rujan, prosinac) izvještavati na sastancima Koordinacijskog odbora zgrade Doma kulture Jurice Muraia.
Svaki tjedan šaljemo pozivnice zanimljivih događaja i novosti iz kreativnog svijeta!

KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR MURAI

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Platforme za Društveni centar Čakovec.