KONTAKT

Za sve upite i informacije o projektu obratite nam se na:

murai@pdcck.hr


ili

+385 99 3405 870

Voditelj projekta:
Filip Živaljić, Izvršni direktor Platforme za Društveni centar Čakovec
Svaki tjedan šaljemo pozivnice zanimljivih događaja i novosti iz kreativnog svijeta!

KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR MURAI

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Platforme za Društveni centar Čakovec.