Kreativno edukativni centar Murai
LOKACIJA
Kreativno edukativni centar Murai nalazi se u općini Sveti Juraj na Bregu pokraj zgrade vatrogasnog doma.
Adresa: Pleškovec 25, 40311, Pleškovec
Geografske koordinate: 46°43'88.7"N / 16°38'03.6"E
Do lokacije se dolazi s ulice Ivana Gorana Kovačića
PROSTOR
Dvorana
Površina: 204,91 m² 
Pozornica: 5m (dubina) x 10m (širina)
Kapacitet: do 350 ljudi (stojeći); sjedeća mjesta – ovisno o tipu programa 

Atelje
Površina: 33,82 m²
Kapacitet: 30 (stajanje), 20 (sjedenje)

Coworking space:
Prostorija 1
Površina: 16,90 m ²
Kapacitet: 10 (stajanje), 6 (sjedenje)

Prostorija 2
Površina: 8, 70 m ²
Kapacitet: 6 (stajanje), 4 (sjedenje)
* Dvorana je u procesu uređenja
Svaki tjedan šaljemo pozivnice zanimljivih događaja i novosti iz kreativnog svijeta!

KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR MURAI

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Platforme za Društveni centar Čakovec.