JAVNI POZIV ZA DRUŠTVENO-KULTURNE I UMJETNIČKE PROGRAME U 2024. GODINI

MURAI IDE DALJE!

U sklopu projekta 'Murai 2.0' uvjetno sufinanciranog sredstvima Zaklade 'Kultura nova', a temeljem Sporazuma o suupravljanju zgradom Doma kulture Jurice Muraija koji je 9. studenog 2020. godine potpisan s Općinom Sveti Juraj na Bregu, Platforma za Društveni centar Čakovec (u nastavku: PDCCK) poziva udruge, umjetničke organizacije, neformalne grupe, pojedince i pojedinke da se prijave na Javni poziv za društveno-kulturne i umjetničke programe u 2024. godini.

O pozivu

Projektom 'Murai 2.0' PDCCK uspostavlja cjelogodišnji program i nastavlja izgradnju i razvoj vizije kojom se otvaraju vrata suvremenoj kulturi i umjetnosti u Kreativno-edukativnom centru Murai u Pleškovcu, u Općini Sveti Juraj na Bregu. Program se naslanja na dosadašnja postignuća PDCCK-a, prvenstveno ESF projekt 'KEC Murai' kojim je stvoreno uključivo okruženje za suvremenu kulturu kroz sudioničko upravljanje zgradom Doma kulture Jurice Muraija u naselju Pleškovec.

Ovim pozivom omogućit će se kontinuirano dostupan programski sadržaj zgrade Doma kulture Jurice Muraija tijekom 2024. godine, osigurat će se vidljivost lokalnih i nacionalnih autora u Međimurju te nastaviti unaprjeđivati suupravljanje programskim sadržajem u zgradi Doma kulture Jurice Muraija.

Cjelogodišnji program formiran je kroz tri tematske cjeline od kojih svaka uključuje po 4 javna programa koji će se održavati u KEC-u Murai.

MURAI EkoPerspektive istražuju odnos čovjeka i prirode kroz prizmu suvremene umjetnosti, naglašavajući važnost ekologije i održivosti. Obuhvaćeni su programi koji preispituju suvremene ekološke teme, izazove i rješenja kroz umjetnički izraz; potiču javnost na razmišljanje o njihovom osobnom odnosu prema prirodi; istražuju kako umjetnost može djelovati kao sredstvo za promicanje održivih praksi i ekološke svijesti.

MURAI InterFaze obuhvaća programe koji preispituju kako, u doba tehnološkog napretka i sveprisutne digitalizacije, digitalni i virtualni prostori mijenjaju našu percepciju stvarnosti. Programi tematski istražuju ovaj odnos, preispituju granice između virtualnog i fizičkog svijeta, propituju kako suvremena umjetnost reflektira, reagira i redefinira te granice, stvarajući nove načine interakcije, percepcije i postojanja. Programi razmatraju i istražuju: interakciju između digitalnih tehnologija i fizičkog prostora, načine na koje digitalno oblikuje, proširuje ili ograničava naša fizička iskustva, refleksije na utjecaj digitalne tehnologije na suvremeni život, kulturu i umjetnost, ispitivanje kako digitalne tehnologije mijenjaju percepciju, interakciju i razumijevanje materijalnog svijeta.

MURAI Refleksije je posvećen dubokom razmatranju izazova i mogućnosti 21. stoljeća i obuhvaća programe koji potiču preispitivanje ključnih društvenih, političkih i kulturalnih izazova današnjice, od tehnološkog napretka, društveno-političkih previranja, do novih oblika komunikacije i izražavanja. Programi propituju kako se suvremena umjetnost odnosi prema izazovima, istražuje različite perspektive, tumačenja i refleksije suvremenih umjetnika na dominantne diskurse našeg vremena. Programi razmatraju i istražuju: interpretaciju ključnih društvenih, političkih i tehnoloških fenomena 21. stoljeća.; refleksiju na globalne izazove poput klimatskih promjena, migracija, nejednakosti, identiteta i tehnološke dominacije; kritički pristup suvremenim narativima, mitovima i paradigmama; analizu kako umjetnost može utjecati, redefinirati ili čak preokrenuti dominantne diskurse.

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu predstavnici i članovi udruga, umjetničkih organizacija i neformalnih grupa te pojedinci i pojedinke. Poziv je namijenjen svim umjetnicima, aktivistima, društvenim akterima te građanima s područja Republike Hrvatske.

Što se može prijaviti?

Prijaviti se mogu javni programi koji odgovaraju na teme definirane cjelinama EkoPerspektive, InterFaze i Refleksije, kroz interaktivni društveno-kulturni događaj i/ili suvremenu umjetničku praksu poput izložbi, predstava, performansa, projekcija, instalacija, intervencija, koncerata, književnih večeri i radionica. Prihvatljive su sve umjetničke discipline, uključujući i ne ograničavajući se na: vizualne umjetnosti (slikarstvo, skulptura, instalacije, fotografija, video umjetnost i dr.); izvedbene umjetnosti (kazalište, ples, performans, glazba i interdisciplinarne izvedbene prakse); novi mediji (digitalna umjetnost, virtualna i proširena stvarnost, interaktivne instalacije); književne i narativne forme (poezija, kratke priče, eseji i druge forme); edukativne i participativne programe (radionice, predavanja, diskusije i dr.).

Koje je vrijeme realizacije?

Kulturni i umjetnički programi za 2024. godinu realizirat će se od siječnja do prosinca 2024. godine, prema kalendaru raspoloživosti zgrade za navedeni period.

Koliko će programa dobiti podršku?

Ovim pozivom bit će podržano maksimalno 12 javnih programa.

Koji su uvjeti?

Predloženi programi moraju odgovarati zahtjevima ovog poziva te biti u skladu s Pravilnikom o korištenju zgrade Doma kulture Jurice Muraija i moraju odgovarati zahtjevima ovog poziva:

  • Obavezno je ispunjavanje svih podataka o autoru/organizatoru i programu u prijavnici s jasnim opisom na koji je način program kompatibilan s kriterijima ovog Poziva.
  • Starost programa ne smije biti dulja od 12 mjeseci od objave ovog poziva.
  • Moguća je jedna prijava po autoru, a participacija autora u više prijavljenih programa neće biti dvostruko financirana.
  • Program za krajnje korisnike (publiku) mora biti javan i besplatan.
  • PDCCK potiče umrežavanje i suradnju u svrhu daljnjeg razvoja organizatora, programa i sadržaja zbog čega će prilikom odabira programa Programski odbor zadržati pravo prijedloga spajanja dva ili više programa manjeg obujma te komplementarnog sadržaja u jedan program.

Provoditelj Javnog poziva PDCCK zadržava pravo preraspodjele programa između pojedinih programskih cjelina.

Što je uključeno?

Odabrani programi mogu koristiti prostor i svu tehničku opremu zgrade Doma kulture Jurice Muraija. Za odabrane programe PDCCK će osigurati novčanu potporu u iznosu od minimalno 513,21 EUR (iznos predstavlja ukupni trošak) po programu, a isplata će biti isključivo temeljem ugovora o autorskom djelu. Porez na dohodak i prirez te doprinose obračunava i plaća Naručitelj u skladu s dostavljenom potvrdom o statusu umjetničkog djelovanja, ukoliko izvoditelj istu posjeduje.

Kako prijaviti program?

Projekti se mogu prijaviti isključivo putem formulara kojemu možete pristupiti na sljedećoj poveznici, a sama prijava šalje se na mail: info@pdcck.hr

Krajnji rok za prijavu je petak, 29. prosinca 2023. godine, do 23:59.

Obvezno je upisati sve tražene podatke u obrazac i popisati dokumente koji su priloženi prijavi. Prijava se podnosi isključivo na hrvatskom jeziku. Priloženi dokumenti (životopis, opis projekta i sl.) također trebaju biti napisani na hrvatskom jeziku. Originalni dokumenti poput diplome s inozemnog sveučilišta mogu biti na engleskom ili drugom stranom jeziku. Svi traženi dokumenti moraju se priložiti zajedno s prijavom, u protivnom ona neće biti važeća. Nadopuna prijava neće se prihvaćati.

Prijave koje neće biti dostavljene u zadanom roku neće biti prihvaćene.

Objava rezultata na službenim stranicama PDCCK smatrat će se obaviješću svim prijavljenima.

Odabrani programi održavat će se jednom na mjesec, svaki mjesec jedan program, pa odabrani izvoditelji moraju biti spremni prijavljeni program održati već u siječnju 2024. godine.

Što prijava mora sadržavati?

  1. Ispunjeni obrazac za prijavu
  2. Životopis autora - Europass ili format po želji
  3. Izjavu o starosti programa
  4. Potvrdu umjetničke strukovne udruge – ako je primjenjivo
  5. Priloge (opcionalno - dosadašnja postignuća i radovi, objave u medijima, na društvenim mrežama i sl.)

Kako će se odabrati programi?

Programski odbor Platforme, kojeg čine stručnjaci iz područja umjetnosti i kulture, odabrat će programe najkasnije 14 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rok za objavu rezultata ovoga Poziva je 3 dana od donošenja odluke o odabranim programima.

Natječajna dokumentacija:

➡ Javni poziv za društveno-kulturne i umjetničke programe u 2024. godini

➡ Obrazac za prijavu

➡  Izjava o starosti programa

➡ Kriteriji za ocjenjivanje programa

➡ Pravilnik zgrade Doma kulture Jurice Muraija

Za sve dodatne informacije obratite se na:

Bojana Španiček Kanoti, programska i projektna koordinatorica

bojana@pdcck.hr

24. June 2024.

SRPANJ U KEC-U MURAI: DUO MUSETTE/IRENA BOĆKAI

Vruće ljeto najbolje je rashladiti uz kulturu pa smo u Kreativno-edukativnom centru Murai u Pleškovcu u srpnju pripremili dva programa! U utorak, 2. srpnja u 19:00 koncert pod nazivom 'Suvremeni kontrapunkt' održat će Duo Musette u koji su se 2021. godine udružile Mia Grubišić i Dora Kuzmin Maković sa željom da se od zaborava izbave … Continue reading SRPANJ U KEC-U MURAI: DUO MUSETTE/IRENA BOĆKAI

13. June 2024.

REZULTATI JAVNOG POZIVA - DODATNI KRUG

MURAI sezona 2024. je popunjena! Programe, temeljem javnog poziva, sufinanciraju Zaklada 'Kultura nova' u sklopu projekta 'Murai 2.0' te Ministarstvo kulture i medija RH, Međimurska županija i Općina Sveti Juraj na Bregu u sklopu projekta 'Murai/24'. Naš programski odbor (Iva Kožnjak, Kristina Jančec, Davor Dokleja, Tena Vrzan, Bojana Španiček Kanoti) evaluirao je sve pristigle prijave temeljem kojih … Continue reading REZULTATI JAVNOG POZIVA - DODATNI KRUG

6. June 2024.

!!! NOVI DATUM !!! / IVANA MRČELA: Tekstilna djeca

U KEC MURAI u četvrtak, 20. lipnja s otvorenjem u 19:00, stiže nova izložba renomirane autorice, rodom Čakovčanke, Ivane Mrčele. Izložbom 'Tekstilna djeca' Mrčela nastavlja svoja promišljanja o socijalnim, ekonomskim i ekološkim aspektima tekstilne industrije, pa nakon izložbe 'Šavovi' koju je posvetila ženama radnicama u tekstilnoj industriji, sada hommage odaje djeci koja rade u modnoj … Continue reading !!! NOVI DATUM !!! / IVANA MRČELA: Tekstilna djeca

Svaki tjedan šaljemo pozivnice zanimljivih događaja i novosti iz kreativnog svijeta!

KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR MURAI

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Platforme za Društveni centar Čakovec.